Pieczątki Mirosławiec kontakt 609 005 164

Już od ponad 10 lat prawo polskie nie umieszcza na prywatnych przedsiębiorców obowiązku stemplowania umów, czy faktur. Jednak stanowienie w domowej nazwie pieczątki buduje prestiż i również wpływa na jej firmę. Takie podejście istnieje jeszcze niezwykle przytulne i pozwoli zaoszczędzić czas, oraz gdy wiadomo termin to pieniądz.

Continue Reading